2016-07-06 08:00Press release

Anrikt Kalmarföretag byter namn för att stärka marknadspositionen

null

För att stärka identiteten på världsmarknaden och för att förbereda för vidare expansion kommer Kalmarföretaget Läckeby Products AB nu marknadsföra sig som Lackeby™. I samband med detta byter företaget även bolagsnamn till Lackeby Products AB. Mer än 80 procent av företagets försäljning går på export. För att ytterligare förstärka varumärket kommer hela produktportföljen ges internationellt gångbara namn kopplade till Lackeby™.

En av företaget största styrkor är att Lackeby™ har innovativa produkter som verkar i tuffast tänkbara miljöer i kommunala och industriella processer. Tack vare erfarenheter från leveranser av tiotusentals kvalitetsprodukter, till fler än 100 länder, finns unikt kunnande som lett till en världsledande position. Medarbetarna på Lackeby™ vet vad som fungerar bäst och ger lägst livscykelkostnader och delar gärna med sig av det redan i projektstadiet.

All tillverkning sker i Kalmar och med höga krav på material, montering och arbetsmiljö. Kombinationen av erfarenhet och nytänkande gör att kunderna ser Lackeby™ som en trygg partner vid projektering av nya anläggningar och vid uppgradering av komponenter i befintliga system.

Ytterligare en viktig pusselbit för expansion är företagets syn som en långsiktig arbetsgivare med socialt ansvar. Ägare och ledning inser att medarbetarnas kompetens och förmågor är företagets viktigaste tillgång. Organisationen har korta beslutsvägar som underlättar för projektörer och beställare. Flexibilitet och möjlighet till specialanpassningar ger konkurrenskraftiga systemlösningar.

Lackeby™ befinner sig i ett expansivt skede och nyrekryteringar har skett inom produktion. – Vi har produktionskapacitet och lokaler för att möta en allt större efterfrågan på vår produktportfölj, säger Robert Holm som är marknads- och försäljningschef. – Företaget förstärker just nu även inom konstruktion och försäljning för att driva produktutveckling och försäljning i ett högre tempo. Vi tar ansats för att ytterligare utveckla våra relationer på den globala marknaden.

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 200 anställda och en omsättning 320 MSEK (2014). Lackeby Products AB har 46 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar.

Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap.

Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.


About Lackeby

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 200 anställda och en omsättning 370 MSEK (2015). Lackeby Products AB har 46 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar. Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap. Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.


Contacts

Magnus Axelsson
CEO
Magnus Axelsson