2018-04-24 16:59Press release

Angående branden hos Lackeby Products i Kalmar

null

Lackeby Products drabbades under måndagen av en brand i anläggningen på Torsåsgatan i Kalmar.

Brandorsaken är ännu oklar, men branden började vid 16-tiden i den lokal där en betningsanläggning för rostfritt stål var placerad.

Personal på plats försökte släcka branden, men det lyckades inte. Då lämnade alla lokalen och stängde branddörrarna för att begränsa branden. Samtidigt larmades räddningstjänsten. I en annan del av anläggningen flyttades gasflaskor undan av personal, för att minska explosionsrisken.

– Hanteringen har skötts föredömligt bra av våra medarbetare, säger vd Magnus Axelsson. Man har arbetat helt enligt den insatsplan som vi har tagit fram i samarbete med räddningstjänsten, och som har underhållits under de sex år som vi har utvecklat verksamheten på Torsåsgatan.

Räddningstjänsten var på plats redan tre minuter efter larmet. Magnus Axelsson känner idag stor tacksamhet mot de brandmän som gjorde en enorm insats i släckningsarbetet, och därmed förhindrade vidare spridning av branden.

Rostfritt material

Betningsanläggningen, där branden började, är en naturlig del av Lackeby Products verksamhet, som är fokuserad på att utveckla produkter inom vattenbehandling, slambehandling, biogas och avfallshantering.

– Vi arbetar med rostfria material, och i den processen behövs betningsanläggningen för att återställa materialets egenskaper, förklarar Magnus Axelsson.

Han konstaterar att branden som nu har inträffat måste vara det värsta tänkbara som skulle kunna hända med tanke på påverkan på omgivningen.

–Vi anlitade experter som gjorde en riskbedömning av betningsanläggningen redan då den byggdes för sex år sedan. Den är en av södra Sveriges mest moderna anläggningar, med ett helt slutet system och eget reningsverk.

Verksamheten fortsätter

Lackeby Products i Kalmar sysselsätter 44 personer. Målet är nu att så fort som möjligt få igång verksamheten på nytt, så att personalen kan återgå till sina arbeten.

– Vi har redan fått god hjälp av vårt försäkringsbolag, berättar Magnus Axelsson.

Parallellt med att man undersöker de befintliga lokalerna söker man efter tillfälliga industrilokaler och lämplig utrustning för att kunna fortsätta sin produktion.

Magnus Axelsson är, trots det som har hänt, hoppfull:

– Vår personal är vår viktigaste resurs. Jag är oerhört tacksam att alla är oskadda och att vi kan fortsätta vårt arbete så snart vi hittar lokaler och utrustning.

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 200 anställda och en omsättning 370 MSEK (2015). Lackeby Products AB har 47 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar.

Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap.

Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.


About Lackeby

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 200 anställda och en omsättning 370 MSEK (2015). Lackeby Products AB har 46 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar. Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap. Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.


Contacts

Magnus Axelsson
CEO
Magnus Axelsson