2020-09-02 12:26News

Vissa projekt är mer speciella än andra

Roto-Sieve No. 5000, Pollestre FranceRoto-Sieve No. 5000, Pollestre France

För ett par månader sedan hade vi nöjet att leverera två Lackeby Roto-Sieve RS 24 till Pollestre reningsverk i Södra Frankrike. Reningsverket hanterar avloppsvattnet från ca 10 000 personer och har nyligen bytt ut sina Kubota-membran efter 10 års användning. Trots att kundens befintliga Lackeby Roto-Sieve trumsilar knappt uppnått halva sin förväntade livstid, blev de ändå utbytta p.g.a. lokala bestämmelser.

Funktionen med Lackeby Roto-Sieve trumsil i denna applikation är att effektivt avskilja rens och fibrer från avloppsvattnet och därmed skydda de känsliga membranen. Uppskattningsvis avskiljer trumsilarna ca 10 ton rens per år, vilket har en stor positiv inverkan på membranens livstid.

Vi är naturligtvis mycket stolta över fortsatt förtroende att serva och skydda reningsverket och speciellt genom att leverera Lackeby Roto-Sieve Trumsilar nr. 5000 och 5001 till detta ädla uppdrag. OBS! Bilden är tagen innan installationen av nr. 5001. 

Därmed har vi uppnått ännu en milstolpe i Lackeby Roto-Sieve´s framgångsrika historia!


About Lackeby

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 50 anställda och en omsättning på strax över 100 MSEK (2018). Lackeby Products AB har 46 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar. Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap. Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.


Contacts

Magnus Axelsson
CEO
Magnus Axelsson