2019-08-28 12:21News

Utökad kapacitet i Lackeby´s toppmoderna betningsanläggning

Bilden visar avspolning av betvätska från ett trumsilsstativ efter att produkten betats.Bilden visar avspolning av betvätska från ett trumsilsstativ efter att produkten betats.

I vår strävan att kunna erbjuda kunder betning av rostfria produkter till högsta kvalitet med minsta miljöpåverkan, har vi nu slutfört uppgraderingen av vår betningsanläggning. 

Med den stora öppna tanken på 9x1,8x1,8m kan vi erbjuda effektiv doppbetning av större objekt. Det finns också möjlighet till sprutbetning av mycket stora objekt, där endast porten på 4,75x5,25m sätter begränsningarna.

Anläggningen är uppgraderad enligt senaste tekniken för bästa arbetsmiljö och minsta miljöpåverkan.

Produktionschef Daniel Eriksson förklarar: ”Allt spolvatten från betningen renas via vakuumindunstning i eget reningsverk vilket är ett slutet system. Anläggningen är också försett med automatiska invallningsskydd som fälls upp i händelse av läckage för att inte riskera några utsläpp.”

Nya som gamla kunder är välkomna att kontakta oss för mer information och eventuella förfrågningar.

Välkommen att kontakta oss för prisuppgifter. Kontaktperson är Emil Wicksen, 0480-770 113, emil.wicksen@lackeby.se


About Lackeby

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 50 anställda och en omsättning på strax över 100 MSEK (2018). Lackeby Products AB har 46 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar. Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap. Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.


Contacts

Magnus Axelsson
CEO
Magnus Axelsson