2019-08-20 13:10News

Största ordern för Lackeby genom tiderna!

Bilden visar totala antalet värmeväxlare för Lackeby's största order genom tiderna.Bilden visar totala antalet värmeväxlare för Lackeby's största order genom tiderna.

277.500 kg produkter!

55st enheter som ska levereras under 2021 och 2022!

En kund som utvärderat bästa valet av värmeväxlare för slam/vatten under flera års tid där valet föll på Lackeby’s lösning för dess prestanda, enkla underhåll och innovativa design!

Håll utkik efter mer information om denna jätteorder!


About Lackeby

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 50 anställda och en omsättning på strax över 100 MSEK (2018). Lackeby Products AB har 46 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar. Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap. Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.