2019-05-15 12:44News

Periferidriven slamskrapa på Södra Cell i Mörrum nu i drift

Periferidriven slamskrapa på Södra Cell i Mörrum.Periferidriven slamskrapa på Södra Cell i Mörrum.

Under 2018 tecknade Lackeby kontrakt med Veolia Water Technologies AB för leverans av en Lackeby Periferdriven slamskrapa av typen sugslamskrapa till den nya biologiska reningsanläggningen som byggs med anledning av expansionen av Södra Cell Mörrum.

Leveransen från Lackeby omfattade konstruktion och tillverkning av en komplett sugslamskrapa med flockningsomrörare, ytslamavdrag, klarfasränna och stamford bafflar till den nya biosedimenteringsbassängen som mäter imponerande 65 meter i diameter.

Sugslamskrapan, som är en av de största i sitt slag som tillverkats av Lackeby, är efter en period av intrimning nu i drift.

Vi tackar Veolia Water Technologies AB för förtroendet och ser fram emot fortsatt samarbete i kommande projekt.

 


About Lackeby

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 50 anställda och en omsättning på strax över 100 MSEK (2018). Lackeby Products AB har 46 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar. Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap. Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.