2020-09-22 13:04News

Lackeby Roto-Sieve Drum screens installed at Pollestre WWTP, France

Lackeby Roto-Sieve Drum screens, RS 24Lackeby Roto-Sieve Drum screens, RS 24

 

By the installation of the second Lackeby Roto-Sieve Drum screen RS 24, the Kubota membranes are now well protected for a long time ahead.

The function of the Lackeby Roto-Sieve Drum screen in this application, is to remove screenings from the wastewater to protect the sensitive membranes. Even though the upstream pre-treatment equipment consists of a mechanical bar screen with slot width 6,0 mm, the drum screens still removes approximately 10 tons of screenings per year, which has a significant impact of the membrane’s life span.

We are of course very proud for the continuous trust, to serve and protect the plant and especially by delivering Lackeby Roto-Sieve No. 5000 and 5001 for this noble cause.


About Lackeby

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 50 anställda och en omsättning på strax över 100 MSEK (2018). Lackeby Products AB har 46 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar. Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap. Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.


Contacts

Magnus Axelsson
CEO
Magnus Axelsson
Daniel Lindström
Marketing- & Sales Director
Daniel Lindström