2016-04-25 15:20News

Läckeby Products levererar värmeväxlare till Sydafrika

null

Det är med stolthet som vi informerar kring vår senaste leverans av totalt 10 st. Lackeby Värmeväxlare slam/vatten av modell HSW 150-14-3 som har levererats till området kring Johannesburg
På plats som kommer de användas i två olika projekt/anläggningar vilka är Olifantsvei och Northern Works där den sistnämnda har använt våra värmeväxlare sedan 2009.
Ändamålet är att genom cirkulation värma upp kommunalt slam för rötning och produktion av biogas.


About Lackeby

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 200 anställda och en omsättning 370 MSEK (2015). Lackeby Products AB har 46 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar. Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap. Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.


Contacts

Magnus Axelsson
CEO
Magnus Axelsson