2017-04-25 14:45News

Förstärkning av Lackeby’s försäljningsorganisation

null

Det är med glädje vi kan informera om att vi förstärkt vår försäljningsorganisation med Michael Fridolfsson som kommer att jobba med exportförsäljning.
Michael tar med sig stor erfarenhet från försäljning i en international miljö och har innan han började hos Lackeby haft en position som Exportansvarig för produkter med liknande inriktning som Lackeby’s produktportfölj.


About Lackeby

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 200 anställda och en omsättning 370 MSEK (2015). Lackeby Products AB har 46 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar. Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap. Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.


Contacts

Magnus Axelsson
CEO
Magnus Axelsson