2019-05-24 14:42Blog post

Vilken smart kund

Lackeby Roto-Sieve trumsil som ska installeras för membranskydd på en textilindustri i BangladeshLackeby Roto-Sieve trumsil som ska installeras för membranskydd på en textilindustri i Bangladesh

Lackeby har i många projekt väldigt långa ledtider. Man börjar med att hjälpa konsulten eller slutkunden med övergripande design för att steg för steg förfina förslaget. Inte sällan kommer det in konstruktörer, processtekniker, inköpare mm och ledtiden blir lång. Men ibland händer det att våra produkter hittas och att kunden genast ser att det är detta man behöver.

Nyligen hände detta med en kund från Bangladesh. Man kontaktade oss och bad om en offert på en Lackeby Roto-Sieve® trumsil som skulle agera skydd för en känslig MBR installation. Anläggningen är tänkt att rena processvatten på en textilindustri där man har väldigt fina fibrer. Där är vår trumsil perfekt eftersom den ger bästa möjliga avskiljning av fibrer över 1mm.

Kunden insåg detta och endast 1 vecka senare så var affären i hamn. Vilken smart kund!


About Lackeby

Lackeby Products AB ingår i den familjeägda koncernen FAMAX AB med över 50 anställda och en omsättning på strax över 100 MSEK (2018). Lackeby Products AB har 46 anställda och konstruerar och tillverkar utrustning för miljömässig rening och återvinning. All tillverkning sker i Kalmar. Företaget är en engagerad samarbetspartner med hög process- och produktkunskap. Företaget utvecklar och tillverkar utrustning som minskar miljöpåverkan, därför är det en uttalad målsättning att företagets egna rutiner och produktionsmetoder ständigt förbättras för att minimera påverkan på miljön.